หัวฉีดดับเพลิงและการศึกษา

Posted by admin on March 28th, 2019 — Posted in สินค้า

หัวฉีดดับเพลิงเป็นสินค้าสำคัญในทุกธุรกิจและที่อยู่อาศัย กฎหมายกำหนดให้อาคารสาธารณะส่วนใหญ่ต้องมีหัวฉีดดับเพลิงมาตรฐานที่แน่นอน สิ่งนี้เป็นจริงแม้สำหรับอาคารที่สร้างขึ้นในโครงสร้างป้องกันเปลวไฟ พวกเขาอาจจำกัดความเสียหายที่ไฟจะก่อให้เกิด แต่ไม่สามารถป้องกันไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในสถานที่แรกและดังนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะดับไฟ

เท่าที่การป้องกันไฟไปจะต้องพิจารณาต่อไปนี้

การติดตั้งหัวฉีดดับเพลิง ฉันไม่ควรต้องอธิบายเรื่องนี้ คุณจะดับเพลิงได้อย่างไรหากไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารและผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งหัวฉีดดับเพลิงที่เหมาะสมในอาคารเพื่อให้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้พนักงานดับเพลิงมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทำงานด้วย ผู้อยู่อาศัยยังสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับไฟขนาดเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้ควบคุมไม่ได้

ซ่อมบำรุงหัวฉีดดับเพลิง แน่นอนว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ แต่ไม่ได้ทำงานนั้นแย่พอ ๆ กับที่ไม่มีใครเริ่มด้วยถ้าไม่แย่กว่านั้น อีกครั้งเจ้าของและผู้จัดการของอาคารจะต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงตามตารางที่ระบุโดยผู้ผลิตเพื่อให้อุปกรณ์ยังคงอยู่ในสภาพการทำงาน เครื่องดับเพลิงที่ใช้งานไม่ได้จะหยุดเปลวไฟหรือช่วยชีวิตให้เปล่า

และถ้าคุณไม่ทราบวิธีการใช้หัวฉีดดับเพลิงจะมีประโยชน์กับคุณอย่างไร

อาคารควรมีการฝึกอบรมตามปกติที่ดำเนินการโดยผู้ผลิตหัวฉีดดับเพลิงเพื่อให้แน่ใจว่าอย่างน้อยผู้พักอาศัยบางส่วนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ได้ ผู้อยู่อาศัยทุกคนควรตระหนักถึงมาตรฐานการปฏิบัติในกรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อให้แน่ใจว่านี่เป็นลักษณะที่เกือบสองขอแนะนำให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจำเพื่อให้ทุกคนอยู่บนนิ้วเท้าและตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำ สิ่งนี้จะเน้นบริเวณที่อาจทำให้เกิดความแออัดและอนุญาตให้ผู้ออกแบบแผนหนีไฟแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหานี้ การป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บ เมื่อเกิดเพลิงไหม้การบาดเจ็บจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

เป้าหมายของอุปกรณ์ดับเพลิงและแผนการหนีไฟคือการย่อให้เล็กสุด สำหรับการบาดเจ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอแนะนำให้มีชุดปฐมพยาบาลในพื้นที่ที่เลือกเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บในขณะที่คุณรอให้แพทย์มาถึงอาคารทุกหลังควรปฏิบัติตามแนวทางไม่กี่ข้อเหล่านี้และทำให้ผู้อยู่อาศัยปลอดภัยและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ติดตั้งหัวฉีดดับเพลิงที่ถูกต้องติดตั้งอุปกรณ์บำรุงรักษาอย่างถูกต้องและให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถสร้างอาคารให้ปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่มีอยู่หากเกิดไฟไหม้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บใด ๆ จนกว่าแพทย์จะสามารถมาถึงที่เกิดเหตุและจัดการกับผู้บาดเจ็บมากขึ้น

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.